ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 62 จัดงานวันทอดผ้าป่าการศึกษา
21 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครูบูชาคุณ
11 มิ.ย. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อ (วันกษัตริย์โลก)
29 พ.ย. 61 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลานบุญ