ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชานาฏศิลป์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     ag63hpn

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์วิชาดนตรี
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน    w5vv476
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน    tp3fox7
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน    7n3brgi
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน    kksd7bd
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน    x5zon4z

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาไทย
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  lniqivd

ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  vvxnqv4
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  7qztx3k
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  yhn72sb
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  sixnkf7

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     
f5pmgvc
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     pp72l33
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     tct6s6d
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     533fyuw
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     i4qg2ka

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  pqg35yi
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  hedqkof
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  l3pwdah
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  4ecbg24
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  nurkr65

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  gao3ktc
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  6cuns3p
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  2fwfjrh
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  i6y7hkq
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  zfxnyjm

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

 รหัสเข้าชั้นเรียน  dbnowne

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาแนะแนว
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน    br2fycs
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน    hczh522
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน    twgpihp
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน    muft3mz
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน    wcib5qu

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  4l2cxyd
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  ulm4a6o
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  wuaz4x4
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  mywmvuf
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  jegry7p

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  zophwbf
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  ywdsig6
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  yuqqpma
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  sl3iunw
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  av3f35e

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาประวัติศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.6/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  dtjwqs2
ป.6/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  o3b4l77
ป.6/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  7icffdm
ป.6/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  ltqelq3
ป.6/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  vdadvu2

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาเทคโนโลยี(วิทยากรคำนวณ)
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

 รหัสเข้าชั้นเรียน     nycgnj3


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์