มัธยมศึกษาปีที่2
วิชาภาษาอังกฤษ
สามารถเข้าไปในเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้องม.2/1 รหัสเข้าห้องเรียน  24aat47
ห้องม.2/2 รหัสเข้าห้องเรียน  27ekvgt
ห้องม.2/3 รหัสเข้าห้องเรียน  

ห้องม.2/4 รหัสเข้าห้องเรียน 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิทยาศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้อง
ม.2/1 - ม.2/2   รหัสเข้าเรียน    qrb7cdh


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน


รหัสเข้าเรียน    j7voemt


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาไทย
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้องม.2/1 รหัสเข้าเรียน    

ห้องม.2/2 รหัสเข้าเรียน    j4cp7j2
ห้องม.2/3 รหัสเข้าเรียน    nnincnc

ห้องม.2/4 รหัสเข้าเรียน

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสุขศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ม.2/1รหัสเข้าชั้นเรียน     
knowuqa
ม.2/2รหัสเข้าชั้นเรียน     ua25mkr
ม.2/3รหัสเข้าชั้นเรียน     q26gsbf
ม.2/4รหัสเข้าชั้นเรียน     pfqcjif

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาดนตรี
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ม.2/1รหัสเข้าชั้นเรียน     
62l2opr
ม.2/2รหัสเข้าชั้นเรียน     4i3xe3y
ม.2/3รหัสเข้าชั้นเรียน     qlt4xrt
ม.2/4รหัสเข้าชั้นเรียน     of2tqx4

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาแนะแนว
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
jquuvut

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
xeqdmtp

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
qvitjc6

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
สามารถเข้าไปในเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้องม.2/1 รหัสเข้าห้องเรียน  
6cfjwdj
ห้องม.2/2 รหัสเข้าห้องเรียน  wb447a5
ห้องม.2/3 รหัสเข้าห้องเรียน  j22544s
ห้องม.2/4 รหัสเข้าห้องเรียน  tv6vag2

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์