ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
วันที่22ธันวาคม 2564 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2564 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 17สถาบันมาให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,11:47   อ่าน 19 ครั้ง