ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเครือข่า่ยผู้ปกครอง
วันที่29ธันวาคม2564 เวลา17.00น. จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา และนโยบายในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาหน้าและรับฟังคำปรึกษาจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ด้วย
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,12:19   อ่าน 20 ครั้ง