ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำค้าง สาคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กันยายน 2561 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกรพัชรา มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559 จนถึง 28 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธีธนัช ปะเสระกัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต อิสระวิริยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลานบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กันยายน 2553-30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ระวิวรรณ ขันธาโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลานบุญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา ขำหรุ่น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2545 - 21 กันยายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัย นวลหอม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสะอิ้ง สุทธิแสวง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2540 - 30 กันยายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สมอ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล นวลหอม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2533 - 10 ตุลาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอู่ แดงอินทวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2528 - 3 กันยายน 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายทับทิม ธรรมรัต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 สิงหาคม 2521 - 4 กรกฎาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ มัณยานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 สิงหาคม 2518 - 8 สิงหาคม 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอู่ แดงอินทวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 เมษายน 2504 - 27 เมษายน 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สาลักษณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2486 - 27 เมษายน 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท อินเอี่ยม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2485 - 17 กรกฎาคม 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายยง แดงอินทวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มีนาคม 2479 - 29 พฤศจิกายน 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรื่อง ศิริดี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2478 - 19 มีนาคม 2479