ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดวาดภาพ ในวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16/11/2564 สาธิตการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ 12/11/64 คุณหมอสอนวิธีการใช้ ATK แก่บุคลากรโรงเรียนวัดลานบุญ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกแม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาเกิน 80 คะแนน
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
โรงเรียนเปิดรับผู้ช่วยแม่ครัว 4 อัตรา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
โรงเรียนวัดลานบุญเปิดรับสมัครแม่ครัวใหม่
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
โรงเรียนได้รับทุนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาชัย
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
ยินดีเด็กหญิงกวิญญาวัฒน์ จรัสศรี ที่ได้รับคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
ยินดีเด็กหญิงนัชชา จันทร์สูง ที่ได้รับคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอาหาศยานสุวรรณภูมิมอบอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ให้โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
มอบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้เรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับนมและหนังสืออุปกรณ์การเรียนที่ยังไม่ได้รับ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
แสดงความยินดีกับครูอรทิพย์ กลางนอก ได้รับพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติ รางวัลคุรุสดุดี
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คลิปวิดิโอเสริมสร้างความรู้วิชา วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ของ สสวท
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64