คลิปวีดีโอสอนออนไลน์
คลิปวิดิโอเสริมสร้างความรู้วิชา วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ของ สสวท
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ ป.6 เรื่องเตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง การตกผลึก
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาภาษาไทย ป.3 เรื่อง อักษรที่มี ห นำ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.1 เรื่อง ศลี 5
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
อนุบาล เรื่อง A-Z
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
อนุบาล เรื่อง รูปทรงและสี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาสุ ป.4 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาตามวัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง แม่ กก กา
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
วิชาภาษาไทย ป.5 เรื่อง กาพยานี 11
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
อนุบาล เรื่อง เคลื่อนไหวและจังหวะ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชานาฏศิลป์ เรื่อง ภาษานาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชาดนตรี ป.6 เรื่อง ศัพท์สังคีต
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่องเศษส่วน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
อนุบาล เรื่อง งานปั้นหรรษา
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 เรื่อง ประวัติศาสตร์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชาสุขศึกษา ม.1 เรื่องระบบประสาท
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
วิชานาฏศิลป์ เรื่อง ท่ารำ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63